Integratieve sessies voor jouw kind

Integratieve kinder-coaching, -counseling en therapie is voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, waarbij het uitgangspunt de wens van het kind is. Spelenderwijs ontdekken het kind en ik samen waar het aan wil werken en stimuleer ik het kind om zijn eigen oplossingen te vinden doordat het zelfhelend vermogen van het kind wordt aangesproken. Het richt zich op de binnenwereld van het kind en eventuele klachten, de relaties in het gezin en de relaties met de buitenwereld zoals school, vriendjes en vriendinnetjes.

De mogelijkheid tot verandering worden zowel op bewust als onbewust niveau geactiveerd en biedt kinderen de mogelijkheid om vertrouwen en inzicht te krijgen in hun gevoelens, gedachten en gedrag.
Het versterkt de eigen kracht, wijsheid en natuurlijke vaardigheden. Het kind wordt zich bewust van zijn kwaliteiten, hulpbronnen en keuzemogelijkheden. Hij leert deze aan te spreken en in te zetten op die gebieden waar dat nodig is, zodat hij zich weer op een positieve gezonde en eigen manier verder kan ontwikkelen.

Doel

De integratieve benadering heeft als doel om dat wat naar, vervelend en erg is op te lossen doordat het kind leert nieuwe vaardigheden, ervaringen en kennis te integreren in het bestaan. Dat wat fijn, prettig en positief is komt hierdoor vrij.

Werkwijze

Het betreft een kortdurende therapie variƫrend van 5 tot maximaal 15 kindsessies. Voorafgaand aan de sessies vindt altijd een intakegesprek plaats met (bij voorkeur) beide ouders. De ouders vertellen over hun ervaringen met het kind en waar het kind in hun ogen tegenaan loopt.
Dan volgen vijf sessies met het kind, waarin ik de denk- en beleefwereld van het kind verken.

Na 5 kindsessies vindt een evaluatiegesprek plaats waarin wordt afgestemd of meer sessies gewenst zijn. Na elke 5 sessies vindt een oudergesprek plaats. Tijdens de oudergesprekken koppel ik terug wat ik gezien heb en stimuleer ik ouders (weer) nieuwsgierig naar hun kind te kijken en stimuleer ik ouders ook om te komen tot nieuwe inzichten.

Effectief

Wat maakt integratieve therapie effectief? Het is praktisch, veelzijdig en resultaatgericht.

Het kind kiest hierbij zelf met welke middelen we op speurtocht gaan. Met spel, drama, tekenen, verhalen maken, verhalen lezen of gewoon praten komen we er samen achter wat het kind nodig heeft om zich weer blij en gelukkig te voelen.

Afspraak maken
Afspraak maken

Voor wie

Integratieve kindertherapie is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij het uitgangspunt de wens van het kind is.

Bij kinderpraktijk Uhuru kan je terecht met de volgende aanmeldklachten:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid of een negatief zelfbeeld
 • Concentratieproblemen
 • Verlegenheid
 • Angsten, bang zijn
 • Faalangst
 • Boosheid, woede aanvallen, opstandig gedrag, drammen, zeuren en liegen, druk gedrag, teruggetrokken gedrag
 • Verdriet, verlies, rouw
 • Heimwee, schuld, schaamte, eenzaamheid
 • Gepest worden of zelf pesten
 • Slaapproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid
 • Niet weten hoe vriendjes te maken en/of te behouden
 • Ruzie met broertje/zusje
 • Of iets heel anders

Ook ouders zijn welkom voor vragen over de opvoeding, ouderbegeleiding, systeemgerichte vragen, opstellingen, partnercommunicatie of mediation. Als ouder kan je soms het gevoel hebben het even niet meer te weten wat de juiste aanpak is, of loop je tegen je eigen coping stijlen of eigenschappen aan. Juist dan is het fijn als iemand even met je meekijkt waardoor de gezinsdynamiek weer gaat stromen! Bij elk gezin kijk ik mee welke interventie het beste aansluit om effectief als gezin weer zelf op weg te kunnen.
Ouders kunnen de volgende redenen hebben om aan te melden:

 • Geen raad meer weten wat werkt
 • Eigen onzekerheid in de rol als ouder
 • Vaak boos zijn richting de kinderen
 • Eigen onmacht gevoelens
 • Verstoorde gezinsdynamiek
 • Niet kunnen doorbreken van eigen patronen
 • Ruzie tussen de ouders
 • Slechte partnercommunicatie
 • Behoefte aan mediation
 • Problemen n.a.v. scheiding
 • Als gezin vastzitten
 • Of iets heel anders

Gespecialiseerd in:

 • Hooggevoeligheid al dan niet i.c.m. sterke wil
 • Systematisch werk d.m.v. de methode de Innerlijke Familie
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Verliesverwerking door scheiding van ouders
 • Hoogbegaafdheid

Sessies

Er zijn verschillende soorten sessies waarvoor een afspraak gemaakt kan worden:

Individuele Kinder-coaching, -counseling en -therapie sessies

Zit je kind even niet zo lekker in zijn vel of weet je dat er iets speelt maar heb je het gevoel dat je kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Maak dan een afspraak voor individuele Kindertherapie. Tijdens deze sessies staat het kind centraal en geeft aan waar hij of zij mee zit. Ieder kind is uniek en daarom werk ik vraaggestuurd vanuit het kind. Spelenderwijs ontdekken het kind en ik samen waar het aan zou willen werken en het kind vindt zelf oplossingen voor zijn probleem. Allereerst stimuleer ik het kind zijn of haar talenten en krachten te ontdekken om vanuit daar in zijn of haar binnenwereld de oplossing te kunnen vinden voor zijn of haar probleem. Kinderen beschikken over een groot zelfhelend vermogen en ik begeleid hen erbij om de weg hiernaartoe te vinden. Voor elk kind werkt een eigen unieke aanpak, mijn aanpak is dan ook telkens weer een aanpak op maat, waarbij het kind het uitgangspunt is.


Hoe ga ik te werk?
Allereerst vindt een intakegesprek plaats met (bij voorkeur) beide ouders naar aanleiding van een vooraf verzonden vragenlijst. Tijdens dit gesprek bespreken wij de vragenlijst en wensen. Het kind is niet aanwezig bij de oudergesprekken.
Vervolgens vinden 5 sessies plaats met alleen het kind.
Na 5 sessies vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij ik terugkoppel wat ik tijdens de sessies heb gezien en tips geef waar nodig.

Brusjes (broertjes en zusjes) Coach sessies

Wordt jij als ouder ook wel eens gek van die ruzies tussen broertjes/zusjes en weet je soms even niet meer wat je eraan kan doen? Dan is Brusjes coaching iets voor jullie. Tijdens de Brusjes sessies wordt de samenwerking en band tussen kinderen versterkt en oude conflicten opgelost. Kinderen leren hierin anders te kijken naar hun broertje of zusje waardoor er een sterkere relatie ontstaat. Daarnaast krijgen ouders tijdens de oudergesprekken tips ten aanzien van opvoedvraagstukken of problemen die er spelen in het gezin. Hierdoor ontstaat meer harmonie in het gezin en kan iedereen weer lekker gelukkig zijn!


Hoe ga ik te werk?
Allereerst vindt een intakegesprek plaats met (bij voorkeur) beide ouders naar aanleiding van een vooraf verzonden vragenlijst. Tijdens dit gesprek bespreken wij de vragenlijst en wensen. Het kind is niet aanwezig bij de oudergesprekken.
Vervolgens vinden 5 coachingssessies plaats met de kinderen.
Na 5 sessies vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij ik terugkoppel wat ik tijdens de sessies heb gezien en tips geef waar nodig.

Contact

Stuur me gerust een bericht.